CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI TRANH CHẤP

Rungduabaymau.vn có những biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại trên website của mình. Bao gồm: tự thỏa thuận, đại diện xử lý, đưa ra cơ quan pháp luật,… Rừng Dừa Bảy Mẫu cam kết sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ/sản phẩm mà khu du lịch cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ xử lý sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng.

Nếu quý khách cảm thấy không được chúng tôi giải quyết thỏa đáng. Quý khách có quyền nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Tất nhiên, trước khi giải quyết, Rừng Dừa Bảy Mẫu yêu cầu quý khách cung cấp đầy đủ các thông tin dẫn đến mâu thuẫn, khiếu nại mà quý khách thấy mình bị thiệt hại. Việc giải quyết sẽ thực hiện theo trình tự sau:

  • Đầu tiên: Phòng chăm sóc khách hàng hoặc Phòng Dịch Vụ sẽ trực tiếp tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng và giải quyết nhanh chóng theo những chính sách mà khu du lịch đã quy định.
  • Tiếp theo: Trong trường hợp phức tạp không nằm trong quy định của Rừng Dừa Bảy Mẫu. Vấn đề sẽ được phản hồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày quý khách gửi khiếu nại.
  • Cuối cùng: Chuyển kết quả khiếu nại đến bộ phận bán hàng hoặc tư vấn để gọi điện và xác nhận với khách hàng về kết quả sau khi được giải quyết.

Trong trường hợp không thể giải quyết được vấn đề qua hình thức thỏa thuận. Khu du lịch sẽ nhờ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý để đảm bảo quyền lợi của quý khách, đồng thời không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi.

Có vấn đề cần khiếu nại, quý khách hãy liên hệ:

Khu du lịch sinh thái Rừng Dừa Bảy Mẫu

  • Địa chỉ: Võng Nhi – Cẩm Thanh – Hội An
  • Quản Lý : Mr Hùng
  • Điện thoại: 0985.402.302
  • Email: khudulichrungduabaymau@gmail.com
  • Website: https://rungduabaymau.vn/